El concepte Club Make&Learn pretén ser una xarxa de clubs ubicats en makerspaces i aules de tecnologia d’arreu de Catalunya amb una comunitat darrera interessada per la tecnologia i motivada per desenvolupar projectes makers, tot participant en competicions, fires i esdeveniments relacionats amb les activitats realitzades dins del club. Les persones responsables dels clubs no tindran un rol de professors, sinó de mentors, acompanyant i donant suport als membres del club amb els seus projectes i aportant el seu coneixement i experiència quan sigui necessari.

Objectius:

 • Aprendre a programar plaques tipus Arduino, tant amb llenguatge gràfic com Bitbloq o de codi com el propi d’Arduino.
 • Introduir-se al moviment maker seguint la metodologia d’aprenentatge basat amb projectes (PBL).
 • Desenvolupar projectes per presentar-los a fires de caràcter maker o tecnològiques.
 • Preparar-se per competicions de robòtica lliure com la RoboCAT.

Curs oficial de Bitbloq per a professorat

Programa:

 • Robòtica educativa, eines per l’aula.
 • Conceptes de sensors, actuadors i programació de plaques controladores.
 • Dinàmiques i tècniques per implementar la robòtica a l’aula.
 • Algoritmes, programació seqüencial i diagrames de flux.
 • Tècniques d’avaluació.​


Objectius:

 • Adquirir nocions bàsiques d’electrònica digital i analògica.
 • Aprendre a programar amb el llenguatge gràfic Bitbloq.
 • Controlar una placa tipus Arduino utilitzant sensors i actuadors.
 • Aplicar els coneixements adquirits amb activitats pràctiques.

Curs de disseny de projectes makers per a professorat

Programa:

 • Projecte EducaQuiz: Creació d’un concurs de paraules amb contingut adaptable.
 • Projecte ReciclaBot: Creació de robots mòbils amb material reciclat.
 • Projecte Smart House: Creació de la maqueta d’una casa automatitzada.
 • Projecte Smile: Creació d’una cara capaç de reaccionar al que li diu l’usuari.
 • Projecte MusicBox: Creació d’una caixa musical electrònica.


Objectius:

 • Aprofundir en conceptes d’electrònica i programació.
 • Aplicar els coneixements adquirits en anteriors cursos amb projectes makers.
 • Gestionar projectes makers multidisciplinars mitjançant l’eina informàtica Trello.
 • Preparar i dissenyar projectes makers aplicables a l’aula.

Curs de disseny orientat a la impressió 3D per a professorat

Programa:

 • Bloc I: Programari lliure de modelatge 3D.
 • Bloc II: Introducció al modelatge 2D/3D.
 • Bloc III: Introducció a la impressió 3D.
 • Bloc IV: Desenvolupament de projectes educatius i col·laboratius.


Objectius:

 • Conèixer l’estat de l’art del programari lliure de modelatge en 3D.
 • Aprendre a dissenyar des d’un esbós 2D fins a modelar assemblatges en 3D.
 • Comprendre els diferents tipus de formats del món 3D.
 • Conèixer els diferents tipus de impressores 3D i materials imprimibles i la seva pràctica.
 • Aplicar els coneixements adquirits a l’àmbit educatiu.

STEAM Workshop: Robòtica amb LEGO Mindstorms EV3

Endinsar-se a la programació a través de diferents muntatges fets amb LEGO Mindstorms EV3 ja és un fet. Estimular el pensament creatiu i lògic i despertar vocacions tecnològiques són dos objectius claus en aquest taller, on els assistents aprendran i es divertirant superant tot tipus de reptes.

STEAM Workshop: Programació creativa amb Scratch i MakeyMakey

Inicia’t al món de la programació amb Scratch. Una eina molt utilitzada i ben valorada. Permet programar de manera senzilla i intuïtiva tot el que t'imaginis. També crearem i controlarem els nostres propis videojocs mitjançant comandaments fets amb materials conductors i la plaqueta de control MakeyMakey.

STEAM Workshop: Creació d'animacions stop-motion

Introdueix-te a la tecnologia d'animacions stop-motion i crea vídeos, animacions, petits curts i més, utilitzant tot tipus de material i sobre la temàtica que vulguis. Una activitat on la creativitat és el pilar principal, acompanyat de la comunicació, el treball en equip i la destresa manual.

Maker Workshop: Robòtica amb Bitbloq

Mai no hauràs fet robòtica d'aquesta manera! 

Introdueix-te al món de la programació amb el llenguatge de blocs Bitbloq, mitjançant diferents sensors i actuadors de BQ, amb un placa tipus Arduino i realitzant els reptes plantejats.

Maker Workshop: Disseny orientat a la impressió 3D

La impressió 3D és una realitat! 

Treu el màxim profit d'aquesta nova tecnologia aprenent a utilitzar programari lliure de disseny 2D/3D i la impressora 3D educativa Formbytes.

Contacte