3r ESO

L’alumnat de 3r d’ESO acaba la matèria de tecnologia obligatòria, la qual té un pes important de matemàtiques…

2n ESO

Tenint en compte la progressió de l’alumnat, el currículum de 2n d’ESO de tecnologia proposa uns continguts amb…

1r ESO

A 1r d’ESO és on l’alumnat té la primera experiència amb la matèria de tecnologia. Per això, SHERPA…

Torneig de robòtica

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb el disseny i la fabricació digital amb Fusion 360…

Creació d’una maqueta electrònica sobre el cicle de l’aigua

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb la programació de la placa micro:bit i l’entorn de…

Creació d’un seguidor solar

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb la programació de la placa micro:bit i l’entorn de…

Creació d’un cotxe elèctric amb comandament

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb electricitat bàsica i muntatge i anàlisi de circuits, a…

Creació d’un pinball

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb el procés tecnològic com a mètode de treball, el…

Introducció a python amb micro:bit

Treball per reptes aprenent el llenguatge de programació amb codi Python mitjançant la placa electrònica educativa micro:bit. Finalitza…

Màquines simples i mecanismes

Estudi i simulació de les principals màquines simples i mecanismes a partir d’activitats d’experimentació i càlcul. Una pegboard…