Experiències

Introducció a python amb micro:bit

Treball per reptes aprenent el llenguatge de programació amb codi Python mitjançant la placa electrònica educativa micro:bit. Finalitza…

Màquines simples i mecanismes

Estudi i simulació de les principals màquines simples i mecanismes a partir d’activitats d’experimentació i càlcul. Una pegboard…

Disseny de producte amb Fusion 360

Treball per reptes amb el programa Fusion360 d’Autodesk, aprenent a elaborar croquis, sòlids i plànols. Es descobreix el…

Estructures i esforços mecànics

Estudi de les forces i els esforços mecànics a partir de diferents reptes de construcció amb dinàmiques cooperatives…

Introducció a la fabricació digital

Treball per reptes basat en l’adaptació d’elements del centre per a una persona invident. Es proposa el disseny…

Programació i robòtica amb micro:bit

Treball per reptes programant amb blocs dins l’entorn MakeCode i la placa electrònica educativa micro:bit. Es combinen diferents…

Desenvolupament d’aplicacions mòbils

8 €/alumne** Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes

Programació en 3D

Treball per reptes amb el programa Tinkercad Codeblocks combinant la programació amb blocs i el modelatge 3D. Aquesta…

L’aula de tecnologia: eines i operacions

Disseny i construcció d’un laberint de gravetat cooperatiu aplicant el coneixement en eines, màquines, operacions bàsiques i normes…