Estructures i esforços mecànics

Experimenta amb les forces del món físic i els esforços produïts per aquestes de forma pràctica i manipulativa a l’aula.

Què aprèn l'alumnat en aquesta experiència?

En aquesta Unitat didàctica, l’alumnat comprèn les forces que actuen en el món físic i experimenta els tipus d’esforços produïts per aquestes de forma pràctica i manipulativa. A partir de la construcció en equip d’un pont, treballa la gestió de projectes i conceptes com l’eficiència, les iteracions i la gestió de recursos. Per últim, mitjançant una activitat pràctica on es replica un sistema d’enginyeria estructural, l’alumnat comprèn els efectes d’un terratrèmol en un edifici de gran alçada i reconeix com evitar-los.

Una experiència molt enriquidora on l’alumnat aprèn de forma vivencial i cooperativa, alhora que estimula el seu el pensament crític i resolució de problemes.

Continguts de l'experiència

 • Les forces

  • Representació i mesura de les forces

 • Els esforços: Tracció, compressió, flexió, torsió i cisallament

 • Les estructures

  • Origen i elements

  • Tipus d’estructures

  • Disseny d’estructures: Materials, forma, estabilitat i eficiència

 • Procés tecnològic

 • Elaboració de pressupostos

 • Sistemes antiterratrèmols

Què inclou l'experiència?

 • Formació online pel professorat

 • Suport en la planificació i implementació de l’experiència SHERPA

 • Material didàctic digital multiplataforma

 • Fungibles per a l’elaboració de pràctiques i projectes d’estructures

 • Préstec trimestral d’equipament tecnològic:

  • Kits d’Estructures

  • Kits Pràctica terratrèmol

Altres experiències d’interès

Per què escollir Make&Learn?

Experiència

Equip multidisciplinar preparat per ajudar-te a millorar la teva experiència a l’aula.

Confiança

Més de 4.000 alumnes de Catalunya ja estan aprenent amb el nostre contingut i material didàctic.

Preu

Tot un curs sencer amb SHERPA és més barat que una quota mensual d’una extraescolar de robòtica.