Introducció a Python amb micro:bit

Programa un robot a l’aula amb micro:bit i llenguatge de programació Python.

Què aprèn l'alumnat en aquesta experiència?

En aquesta Unitat didàctica, l’alumnat s’introdueix al codi, concretament Python, un dels llenguatges de programació més demandats en l’actualitat. A partir del treball per reptes i amb un robot basat en micro:bit, l’alumnat (organitzat en grups de treball) aprèn a programar de forma progressiva; descobrint i aplicant diferents estructures de programació, fins al punt de crear un programa capaç de controlar el robot a distància amb gestos via ràdio.

Una experiència molt enriquidora on l’alumnat exercita el pensament lògic i la resolució de problemes, a més d’acabar dominant una eina de gran projecció laboral.

Continguts de l'experiència

 • Placa micro:bit

 • Sensors i actuadors

 • Entorn de programació micro:bit amb llenguatge Python.

 • Programació d’algorismes amb micro:bit

  • Variables

  • Bucles

  • Funcions

  • Condicional

  • Comunicació sèrie

  • Comunicació ràdio

 • Diagrames de flux

 • Pseudocodi

Què inclou l'experiència?

 • Formació online pel professorat

 • Suport en la planificació i implementació de l’experiència SHERPA

 • Material didàctic digital multiplataforma

 • Préstec trimestral de kits de robòtica SHERPA III i robots

 • Scara:bit

Altres experiències d’interès

Per què escollir Make&Learn?

Experiència

Equip multidisciplinar preparat per ajudar-te a millorar la teva experiència a l’aula.

Confiança

Més de 4.000 alumnes de Catalunya ja estan aprenent amb el nostre contingut i material didàctic.

Preu

Tot un curs sencer amb SHERPA és més barat que una quota mensual d’una extraescolar de robòtica.