Programació en 3D amb Tinkercad Codeblocks

Combina la programació amb el modelatge 3D per fer creacions úniques.

Què aprèn l'alumnat en aquesta experiència?

Alumnes de 1r d'ESO programant i dissenyant objectes amb Tinkercad Codeblocks

En aquesta Unitat didàctica, l’alumnat descobreix el pensament computacional i el potencial i les possibilitats de la impressió 3D. A partir del treball per reptes, l’alumnat s’inicia en el disseny d’objectes amb una eina digital molt potent: Tinkercad Codeblocks. Aquesta uneix la programació per blocs tipus Scratch amb el modelatge 3D.

Una experiència molt enriquidora on l’alumnat exercita la creativitat i el pensament lògic de forma progressiva, a més de treballar conceptes vinculats amb el dibuix tècnic com la visió espacial i els eixos de coordenades.

Continguts de l'experiència

 • Programació orientada al modelatge 3D

 • Tinkercad Codeblocks: Eina digital de disseny 3D

  • Sòlids

  • Dimensions

  • Moviment en l’espai tridimensional

  • Operacions booleanes 3D

  • Seqüències

 • Visió espacial

 • Eixos de coordenades

Què inclou l'experiència?

 • Formació online pel professorat

 • Suport en la planificació i implementació de l’experiència SHERPA

 • Material didàctic digital multiplataforma

 • Una bobina de filament d’impressió 3D per línia

Altres experiències d’interès

Per què escollir Make&Learn?

Experiència

Equip multidisciplinar preparat per ajudar-te a millorar la teva experiència a l’aula.

Confiança

Més de 4.000 alumnes de Catalunya ja estan aprenent amb el nostre contingut i material didàctic.

Preu

Tot un curs sencer amb SHERPA és més barat que una quota mensual d’una extraescolar de robòtica.