Logo sherpa educar crear innovar

SHERPA és una aliança entre el centre educatiu i l'equip Make&Learn per assegurar un alumnat competent en la matèria de tecnologia

Acompanyament Formació Contínua Educació STEAM
Material educatiu matèria tecnologia
Recursos Equipament Maker ABP

Acompanyament i formació contínua a docents

Material didàctic digital per làmbit tecnològic a l’eso

Recursos i equipament de caràcter maker

Compromesos amb la comunitat educativa

Sherpa fomenta un aprenentatge:

Representació Aprenentatge Significatiu ABP

Significatiu

Reptes i projectes vivencials propers a l'alumnat.

Icona aprenentatge Actiu ABP

Actiu

Estratègies i metodologies que motiven i donen protagonisme a l'alumnat.

Icona aprenentatge Cooperatiu ABP

Cooperatiu

Projectes en grups heterogenis basats en estructures de treball cooperatiu.

Icona aprenentatge Inclusiu ABP

Inclusiu

Activitats flexibles que atenen i s'adapten als ritmes d'aprenentatge.

Text: Fem-ho fàcil!

Per la comoditat i la tranquil·litat del centre i les famílies es proposa un pagament flexible i per quotes.