RECURSOS I EQUIPAMENT DE CARÀCTER MAKER

SHERPA proporciona components d’electrònica, elements de construcció i maquinària de prototipatge per a desenvolupar les competències de l’alumnat de forma significativa i actual.

equipament maker-05

Fungibles pel desenvolupament dels projectes

equipament maker-06

Material d’electrònica renovable cada 4 anys

equipament maker-08

Granja d’impressores 3D al centre

equipament maker-07

Servei de tall làser