MATERIAL DIDÀCTIC DIGITAL PER A L’ÀMBIT TECNOLÒGIC A LA ESO

El material digital i multiplataforma de SHERPA proposa un treball flexible, atractiu i motivador que cerca despertar en l’alumnat de secundària la curiositat i l’interès per a la matèria de tecnologia, enriquint i facilitant l’experiència formativa i formadora.

Consulta tot el nostre material didàctic i dissenya el teu propi itinerari.