Material didàctic digital per a l'àmbit tecnològic a la ESO

El material digital i multiplataforma de SHERPA proposa un treball flexible, atractiu i motivador que cerca despertar en l’alumnat de secundària la curiositat i l’interès per a la matèria de tecnologia, enriquint i facilitant l’experiència formativa i formadora.

Programa educatiu SHERPA

En els nostres cursos complets per a l’ESO els alumnes s’endinsen en les disciplines STEAM d’una manera dinàmica i divertida estimulant la lògica, l’abstracció, el pensament crític, el treball en equip i la resolució de problemes.

Experiències SHERPA

Mòduls curts per estimular la formació STEAM de manera dinàmica, simple i divertida.

Projectes STEAM

Transforma les teves classes ensenyant disciplines STEAM a partir de projectes dinàmics, divertits i fàcils d’implementar a l’aula.