MATERIAL DIDÀCTIC DIGITAL PER L'ÀMBIT TECNOLÒGIC A L'ESO

El material digital i multiplataforma de SHERPA proposa un treball flexible, atractiu i motivador que cerca despertar en l’alumnat de secundària la curiositat i l’interès per a la matèria de tecnologia, enriquint i facilitant l’experiència formativa i formadora.

Consulta tot el nostre material didàctic i dissenya el teu propi itinerari.

  • Tots
  • Curs complet
  • Experiències
  • Projectes
L'aula de tecnologia eines i operacions

Programació en 3D

Desenvolupament d'aplicacions mòbils

Programació i robòtica amb micro:bit

Introducció a la fabricació digital

Estructures i esforços mecànics

Disseny de producte amb Fusion 360

Màquines simples i mecanismes

Introducció a python amb micro:bit

Creació d'un pinball

Creació d'un cotxe elèctric amb comandament

Creació d'un seguidor solar

Creació d'una maqueta electrònica sobre el cicle de l'aigua

Torneig de robòtica