2n ESO

Tenint en compte la progressió de l’alumnat, el currículum de 2n d’ESO de tecnologia proposa uns continguts amb un major pes de teoria i amb un desenvolupament competencial de les matemàtiques aplicades a la matèria.

SHERPA proposa una metodologia centrada a fomentar la creativitat i la cooperació de l’alumnat, basada en l’experiència autèntica a l’aula, combinant fonaments sobre energia i electricitat amb diversos reptes de programació i robòtica. A més, s’introdueix a l’alumnat a la fabricació digital, tant a la impressió 3D com al tall làser, perquè la puguin aplicar en el desenvolupament dels diferents prototips que se’ls planteja al llarg del curs.

SHERPA proporciona tot el material didàctic en format digital, per utilitzar-se en la pròpia plataforma del centre; així com tot l’equipament, tant fungible com reutilitzable, necessari per a dur a terme totes les activitats proposades.

Contingut

 • 1a avaluació
  • Producció i recursos energètics
  • Programació i robòtica
 • 2a avaluació
  • Electricitat bàsica
  • Muntatge i anàlisi de circuits
 • 3a avaluació
  • Introducció a la fabricació digital
  • Projecte: Cotxe elèctric

Durada

Curs complet