Creació d'un pinball

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb el procés tecnològic com a mètode de treball, el dibuix tècnic i representació d’objectes, el disseny 3D amb Blockscad i la programació en blocs amb Makecode, a partir de la construcció en equip d’un pinball.

Inclou

  • Kit de robòtica per cada 3 alumnes en préstec
  • Kit pinball per cada 3 alumnes
  • 1 bobina d’1 kg de filament PLA
  • 2 hores de formació al professorat en Blockscad
  • 2 hores de formació al professorat en Makecode
  • Material didàctic digital

Durada

20 – 26 hores

Dificultat

Indicador dificultat baixa

Preu

24 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes