Creació d'un seguidor solar

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb la programació de la placa micro:bit i l’entorn de programació Makecode. L’alumnat aplica el coneixement en programació per a construir de forma cooperativa un seguidor solar.

Inclou

  • Kit de robòtica per cada 3 alumnes en préstec
  • Kit seguidor solar
  • 2 hores de formació al professorat en MakeCode
  • Material didàctic digital

Durada

16 – 20 hores

Dificultat

Indicador dificultat mitjana

Preu

18 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes