Creació d'una maqueta electrònica sobre el cicle de l'aigua

Aquest projecte integra els coneixements i habilitats relacionats amb la programació de la placa micro:bit i l’entorn de programació Makecode. L’alumnat, en un projecte de contingut científic i tecnològic, construeix i programa de forma cooperativa una maqueta del cicle de l’aigua.

Inclou

  • Kit de robòtica per cada 3 alumnes en préstec
  • Kit cicle de l’aigua
  • 2 hores de formació al professorat en MakeCode
  • Material didàctic digital

Durada

12 – 15 hores

Dificultat

Indicador dificultat baixa

Preu

15 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes