Disseny de producte amb Fusion360

Treball per reptes amb el programa Fusion360 d’Autodesk, aprenent a elaborar croquis, sòlids i plànols. Es descobreix el procés de fabricació amb impressió 3D i tall làser, des de la idea fins a la creació d’un objecte, amb un programa d’àmbit professional.

Inclou

  • Servei de tall làser extern
  • 1 bobina d’1 kg de filament PLA
  • 4 hores de formació al professorat + 1 hora de suport a l’aula per línia
  • Material didàctic digital

Durada

8 – 10 hores

Dificultat

Indicador dificaultat elevada

Preu

10 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes
* Suplement 2 €/alumne: servei d’impressió 3D extern