Introducció a la fabricació digital

Treball per reptes basat en l’adaptació d’elements del centre per a una persona invident. Es proposa el disseny i creació d’un conjunt d’objectes amb l’eina digital Tinkercad per a la seva fabricació digital en impressió 3D i tall làser.

Inclou

  • Servei de tall làser extern
  • 1 bobina d’1 kg de filament PLA
  • 1 hora de formació al professorat + 1 hora de suport a l’aula per línia
  • Material didàctic digital

Durada

5 – 7 hores

Dificultat

Indicador dificultat mitjana

Preu

10 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes
* Suplement 2 €/alumne: servei d’impressió 3D extern