Introducció a Python amb micro:bit

Treball per reptes aprenent el llenguatge de programació amb codi Python mitjançant la placa electrònica educativa micro:bit. Finalitza l’experiència amb un projecte on es construeix un robot i es programa per poder-lo controlar a distància amb gestos via ràdio amb una altra micro:bit.

Inclou

  • Kit de robòtica per cada 3 alumnes en préstec
  • 4 hores de formació al professorat + 1 hora de suport a l’aula per línia
  • Material didàctic digital

Durada

7 – 9 hores

Dificultat

Indicador dificaultat elevada

Preu

12 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes