Màquines simples i mecanismes

Estudi i simulació de les principals màquines simples i mecanismes a partir d’activitats d’experimentació i càlcul. Una pegboard com a recurs, permet a l’alumnat comprendre el funcionament de la palanca i de sistemes multiplicadors o reductors d’engranatges i muntar el seu propi polispast.

Inclou

  • Kit de màquines simples i mecanismes Sherpa (grups de 3 persones)
  • Material didàctic digital

Durada

8 – 10 hores

Dificultat

Indicador dificaultat elevada

Preu

10 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes