Programació en 3D

Treball per reptes amb el programa Tinkercad Codeblocks combinant la programació amb blocs i el modelatge 3D. Aquesta eina digital permet treballar l’espai tridimensional de forma matemàtica i crear dissenys propis, passant de la idea fins a la fabricació amb la impressora 3D.

Inclou

  • 2 hores de formació al professorat  + 1 hora de suport a l’aula per línia
  • 1 bobina d’1 kg de filament PLA
  • Material didàctic digital

Durada

6 – 8 hores

Dificultat

Preu

8 €/alumne*
* Preu aplicable per a un mínim de 30 alumnes
* Suplement 2 €/alumne: Servei d’impressió 3D extern