Imatge retrat Elisabet alsina

Equip professional i molt proper sempre disposats a ajudar per facilitar la nostra tasca docent, fomentant vocacions STEAM.