ROBOCAT: un entorn tecnològic d’aprenentatge

|
Ets a Inici > Blog > ROBOCAT: un entorn tecnològic d’aprenentatge

Descobrir, aprendre, experimentar i compartir idees amb altres persones que tenen inquietuds en l’àmbit tecnològic són només alguns dels objectius de la ROBOCAT. Per això, i perquè realment creiem amb la seva filosofia, col·laborem amb l’associació organitzadora d’aquesta competició de robòtica des de l’inici. 

Enguany ja se celebra la 6a edició del Campionat de Robòtica de Catalunya, la ROBOCAT. Una iniciativa que fa accessible i assequible les activitats robòtiques a centres educatius i cívics, que permet la cooperació entre entitats i que reuneix a milers d’estudiants que participen per a resoldre un repte amb el seu robot.

L’aplicació de la robòtica en l’àmbit educatiu

La robòtica educativa és un recurs pedagògic que a més de fomentar el desenvolupament de competències de l’àmbit STEAM, afavoreix el desenvolupament d’habilitats i competències en l’alumnat, com ara la lògica, la creativitat, la innovació o el treball en equip d’una forma divertida i engrescadora.

A priori, parlar sobre campionats de robòtica ens fa pensar en un entorn de competició on l’alumnat se centra únicament a dissenyar, construir i programar un robot per a superar un repte en base una normativa. Però, i si anem un pas més enllà i ens preguntem què pot aportar-li en l’àmbit personal i en el seu futur professional?

Preparar un projecte d’aquesta magnitud i la trobada amb altres equips en un entorn de competició, si més no requereix implicació i dedicació per part de l’alumnat. Els i les estudiants inverteixen moltes hores preparant el seu robot, la programació d’aquest i l’estratègia de l’equip.

El futur necessita persones que comprenguin una situació o repte i de forma raonada en facin una proposta per a resoldre-la. Un campionat de robòtica com la ROBOCAT proporciona a l’alumnat el context necessari per a fer aquest exercici: comprendre una problemàtica, formular hipòtesis, observar, crear, provar, comparar, avaluar i comunicar. I a més, fer-ho de forma cooperativa, tot aprenent a dialogar i compartir idees en equip. 

Tot plegat, el campionat suposa per a l’alumnat una oportunitat per a afrontar una nova situació, adaptar-se i desenvolupar-se amb èxit. Independentment del resultat, l’experiència del campionat com a tal suposa per a l’alumnat un repte i un aprenentatge. Tot això sense desatendre els aprenentatges de l’àmbit STEAM que s’adquireixen durant tota l’experiència.

El paper del docent com a mentor

El paper del docent en el context d’un campionat de robòtica, no és de transmetre coneixements a l’alumnat sinó de fer que aquest assumeixi el paper protagonista. És el propi alumnat qui ha d’aplicar els seus coneixements i habilitats per aconseguir superar el repte del campionat. El docent, que en aquest cas sol conèixer-se com el mentor, l’entrenador o el facilitador, ha de centrar-se a dissenyar activitats que propiciïn la construcció de coneixement. A més d’orientar a l’alumnat en la preparació del torneig. Així el mentor o entrenador, a grans trets, ha de:

  • Promoure l’autonomia i el pensament crític del grup. Ha d’acompanyar en el procés d’aprenentatge, sense donar solucions. Ha d’aportar únicament: activitats, pistes, pautes, alternatives, etc.
  • Proporcionar els materials que estaran presents en el campionat: camp, robots, cubs, etc.
  • Emprar vocabulari propi de la preparació del repte i del campionat: classificar, observar, crear, analitzar, predir, etc.
  • Estimular la curiositat i l’esperit emprenedor de l’alumnat.
  • Acompanyar en la gestió de l’angoixa i la frustració.
  • Crear consciència d’equip.
  • Fomentar el diàleg i la col·laboració entre els membres d’un equip i amb la resta de grups i entrenadors.

Des de Make&Learn, i amb l’objectiu de facilitar la tasca als docents, hem preparat la Unitat didàctica “Projecte ROBOCAT”. Aquesta proporciona al professorat diferents pautes, reptes i activitats perquè els seus grups preparin el campionat i assumeixi un paper molt semblant al d’un entrenador/a d’equip.

Ja estàs a punt per a la ROBOCAT? Et recordem que pots comprar el camp oficial i els elements de joc de la ROBOCAT a la nostra botiga online.

Equip M&L

Entrada similar