Programació i robòtica a batxillerat

Noves oportunitats de programació i robòtica a Batxillerat amb SHERPA

| |
Ets a Inici > Blog > Noves oportunitats de programació i robòtica a Batxillerat amb SHERPA

L’educació està en constant evolució i adaptació per a respondre a les necessitats dels estudiants i a les demandes del món actual. Per això, en aquest sentit, l’actual Llei Orgànica d’Educació, coneguda com a LOMLOE, ha introduït una sèrie de modificacions significatives en l’organització, les modalitats i les matèries de Batxillerat.

Des de make+learn, una vegada més, volem ajudar-vos, docents. Per aquest motiu, tal i com vam anunciar en la darrera publicació, una de les novetats del programa educatiu SHERPA pel curs 2023 – 2024 són els mòduls per a les matèries optatives de Programació i de Robòtica que contempla el nou currículum per a 1r de Batxillerat.

Avui, t’expliquem en detall!

Batxillerat: Matèries comunes, de modalitat i optatives

Segurament ja saps que el Batxillerat consta de dos cursos i es desenvolupa en diferents modalitats. Aquest s’estructura en matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les matèries comunes són obligatòries per a tot l’alumnat i proporcionen una base d’aprenentatge compartida. Les matèries de modalitat estan vinculades a una modalitat específica del batxillerat i l’alumnat pot triar-ne algunes en funció del seu itinerari acadèmic. Les matèries optatives complementen la formació dels estudiants i la seva orientació acadèmica, permetent-los aprofundir en aspectes específics de la modalitat o donant l’oportunitat d’explorar nous camps de coneixement, adaptant-se de manera flexible als seus interessos.
 
El ventall de matèries optatives anuals i trimestrals que els centres educatius poden oferir és ampli, però com ja sabeu, a make+learn som experts en l’àmbit STEAM. Per això, una vegada més, volem donar-vos suport i proporcionar tot el necessari als centres i docents que desitgeu oferir les matèries optatives de programació i/o de robòtica.
 
Per aquest motiu t’oferim per al pròxim curs l’oportunitat de gaudir a l’aula amb els següents mòduls del programa educatiu SHERPA!
 

SHERPA per a l’optativa trimestral de robòtica de 1r de Batxillerat 

Per a la matèria optativa de robòtica, es proposen tres projectes trimestrals relacionats amb la robòtica i la producció industrial. Cada projecte es pot realitzar de manera independent o de forma consecutiva per formar un projecte anual complet.
 
L’alumnat aprendrà a utlitzar les plaques ESP32 STEAMakers programades amb C++ mitjançant l’entorn Arduino IDE per controlar les estacions d’una línia de producció. Així com AppInventor per programar aplicacions o Onshape per modelar peces i assemblatges. A més, de muntar els sistemes mecànics i electrònics de cada estació.
 
Els projectes, que es realitzaran en grups reduïts, són els següents:
 
 • Projecte Màquina classificadora: L’alumnat desenvolupa un sistema de visió artificial per separar peces en una cinta transportadora. Utilitzant una aplicació de visió artificial programada pel propi estudiant. Les peces seran analitzades per determinar la seva qualitat i separar amb un servomotor aquelles que siguin defectuoses.
programació i robòtica a Batxillerat

 • Robot “Pick and place”: En aquest projecte, l’alumnat construeix un braç robotitzat amb ventosa per agafar peces de l’estació anterior i col·locar-les en un palet. El braç té 3 graus de llibertat i es controla amb motors pas a pas i servomotors. Es tracta de la maqueta d’un robot industrial autònom capaç d’informar de les seves accions mitjançant una aplicació mòbil que el propi alumnat desenvolupa.

programació i robòtica a Batxillerat

 • Projecte Magatzem robotitzat: Els i les estudiants desenvolupen un robot mòbil amb un elevador vertical capaç de transportar palets dins d’un magatzem amb el terra senyalitzat amb línies per guiar el robot. El robot capaç de llegir codis d’identificació en els palets mitjançant un lector RFID, els col·loca a les ubicacions corresponents, les quals estan a diferents alçades. Com a l’anterior projecte, també es planteja un robot autònom capaç d’informar de les seves accions i de l’estat del magatzem, en aquest cas, a través d’una aplicació mòbil.

programació i robòtica a Batxillerat

Cada projecte té una durada de 24-30 hores i aborda diferents aspectes de la robòtica i l’automatització industrial.

SHERPA per a l’optativa anual de programació de 1r de Batxillerat

Pel que fa a la matèria optativa de programació, s’ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’explorar la programació des dels fonaments fins a l’aplicació pràctica en diversos entorns i els llenguatges de programació més rellevants a l’actualitat. El curs es pot realitzar de forma integral amb quatre mòduls o seleccionar-los trimestralment.Els mòduls que es poden realitzar són els següents:

 • Fonaments de programació: Introdueix gradualment a l’alumnat en el món del pensament computacional i la programació, des dels conceptes bàsics (estructures de control, lògica i variables) fins a la interpretació de diagrames de flux i algoritmes en pseudocodi.
 • programació i robòtica a Batxillerat
  • Automatització de tasques amb Google Apps Scripts: els i les estudiants s’introdueixen al llenguatge de programació JavaScript, el més rellevant avui dia per a la creació d’aplicacions web, per automatitzar tasques repetitives i compartir informació dins de l’ecosistema d’aplicacions de Google, com Google Forms, Slides o Spreadsheet. Mitjançant l’entorn de programació de Google Apps Scripts, exploren les funcions disponibles i desenvolupen diferents algorismes   per agilitzar processos.
  programació i robòtica a Batxillerat
  • Anàlisi i visualització de dades amb Python: Se centra en l’ús de les dades per comprendre millor el món i prendre decisions informades. L’alumnat combina els seus coneixements de programació amb diferents fonts de dades per extreure informació rellevant i presentar-la de manera significativa. El llenguatge de programació Python és un dels més demandats actualment en el món professional/laboral relacionat amb la intel·ligència artificial i l’anàlisi de dades.
  programació i robòtica a Batxillerat
  • Desenvolupament de videojocs amb Godot: en el món de la programació de videojocs, tot i que existeixen molts tipus de llenguatge de programació, el més utilitzat actualment és el C#. En aquest mòdul, l’alumnat té l’oportunitat d’aprendre a desenvolupar videojocs amb aquest llenguatge de programació mitjançant l’entorn Godot, el qual és open-source i d’ús professional, mentre que, alhora, treballa la creativitat en el disseny de personatges i escenaris i en la creació de la històries i narratives.
  programació i robòtica a Batxillerat

  El mòdul de “Fonaments de programació” té una durada estimada de 9-12 hores, mentre que la resta de mòduls de 22-26 hores.

  Si estàs interessat o interessada en oferir el proper curs les matèries optatives de programació i/o de robòtica al teu centre i necessites un cop de mà amb els continguts i/o l’equipament, contacte amb nosaltres a través del nostre web. Estarem encantats de proporcionar-te més informació sobre el programa educatiu SHERPA i com es pot adaptar a les necessitats del teu centre i dels teus estudiants. Amb el programa educatiu de make+learn, podràs enriquir l’experiència educativa del teu alumnat i preparar-los com cal per a les demandes d’un món tecnològic.

  Equip make+learn

  Entrada similar