El pensament computacional i la programació des de Cicle Inicial de primària

Ets a Inici > Blog > El pensament computacional i la programació des de Cicle Inicial de primària

El pensament computacional i la programació pot introduir-se a l'aula des d'edats primerenques, però cal adaptar les metodologies, els objectius, les activitats i el material a cada etapa educativa. Segurament saps que a make+learn utilitzem diferents recursos per a introduir a l'alumnat de cicle superior de primària i secundària en el món de la programació i la robòtica com micro:bit, Minecraft Education o Scratch, entre d’altres. Però, és possible que et preguntis, què passa amb els més petits?

Actualment, la programació està guanyant cada vegada més protagonisme a les aules de les diferents etapes educatives, ja sigui amb assignatures específiques, optatives o amb projectes que poden ser transversals. A make+learn aquest curs hem desenvolupat diferents mòduls de contingut per abordar el pensament computacional i la programació des de Cicle Inicial fins a Cicle Superior de primària.

Com introduir la programació a Cicle Inicial?

Per a iniciar l'ensenyament de programació des d'edats primerenques és necessari partir del concepte de pensament computacional, per a més endavant vincular aquest amb objectius de programació. En aquestes edats és fonamental crear un context adequat perquè es doni un aprenentatge, seleccionar el llenguatge correcte i l'entorn de programació adequat i disposar de continguts de dificultat progressiva. D'acord amb això, des de make+learn hem desenvolupat els mòduls “Introducció al pensament computacional", “Iniciació a la programació amb el Didacbot" i “Projecte Robots a la ciutat”.

Mòduls que ja han implementat amb èxit al centre educatiu Creixen Terrassa.


En aquests l'alumnat s'introdueix inicialment en el pensament computacional a partir d'activitats "unplugged", és a dir sense pantalles, i més endavant aprèn a identificar i seqüenciar ordres a partir d’activitats amb la tauleta i l’entorn Code.org i el joc Scottie Go que combina ambdues metodologies, unplugged i amb pantalla. En estar preparats, l’alumnat passa a treballar la creació de seqüències de moviments amb els robots Megabot i Didacbot.

Com introduir la programació a Cicle Mitjà?

En el cas de l'alumnat de Cicle mitjà de Primària, és ideal començar a programar amb blocs a través de programes com Scratch o MakeCode i plaques electròniques com micro:bit o Makey Makey. Establir unes bones bases de programació amb softwares com aquests, permet anar pujant de nivell en les següents etapes. Conforme a això, des de make+learn hem desenvolupat els mòduls de “Dóna vida a la teva història amb Scratch”, “Música amb Makey Makey” i “Perseverance a Mart amb micro:bit”.


En aquests l'alumnat aprèn a programar en blocs amb el reconegut entorn Scratch, tot creant un conte interactiu. També construeix un instrument musical i aconsegueix que aquest faci música fent ús de la placa Makey Makey. I per últim, fa servir una extensió per a Scratch per a poder programar i interactuar amb els sensors i actuadors de la micro:bit un comandament a distància, elaborat amb material reciclat per aconseguir pilotar una missió: arribar a Mart.

Com introduir la programació a Cicle Superior?

En aquesta franja d'edat l'alumnat està preparat per avançar en la programació en blocs i alhora incorporar continguts i habilitats d'altres àmbits. Per això, hem preparat els mòduls “Analitzem el medi amb micro:bit”, “Robots Dansaires amb micro:bit” i “Introducció a la programació en blocs amb Minecraft Education”.


En aquests l'alumnat utilitza la tecnologia i diferents entorns de programació en blocs per a resoldre diferents reptes contextualitzats. D’una banda, dissenya, construeix i programa un sistema de reg automàtic amb micro:bit i MakeCode. D’altra banda, aprèn a programar el moviment d'un robot, el Didacbot, per acabar creant una coreografia amb diversos robots. I per últim, treballa la programació en blocs i les seves principals estructures a partir del treball per reptes amb l’entorn Minecraft Education.

Amb tot, veiem que una gran varietat de sabers i habilitats es poden treballar a partir del pensament lògic i computacional. Només cal recórrer a metodologies actives com l'aprenentatge basat en reptes, la gamificació i l'aprenentatge cooperatiu de manera adequada a cada etapa, i això ho sabem fer a make+learn.

Vols introduir el pensament computacional i la programació des de cicle inicial de primària? Contacta’ns, t’ajudem a fer-ho possible!

Equip make+learn

Entrada similar