Els beneficis d’un aprenentatge significatiu, vivencial i experiencial

|
Ets a Inici > Blog > Els beneficis d’un aprenentatge significatiu, vivencial i experiencial

L’educació sempre ha estat un tema d’interès per a la majoria de la societat però des de ja fa anys, per motius diversos, ha adquirit encara més protagonisme: Les tecnologies i els grans avenços, les generacions actuals i els seus interessos, les escoles i els sistemes d’ensenyament, la nova llei d’educació i l’enfocament d’aquesta sobre l’aprenentatge són només algunes raons que fan repensar com hauria de ser l’educació en l’actualitat.

Les ciències de l’aprenentatge ens ajuden a comprendre com assimilar coneixements, ens ajuden a entendre la millor manera de fer-ho i ens proporcionen informació sobre els entorns ideals perquè es doni un aprenentatge. Entendre tot això ens permet prendre decisions i crear les condicions necessàries perquè succeeixi.

Així doncs, amb tot el que sabem i coneixem, què podem fer per millorar l’aprenentatge de l’alumnat?

Sabem que el cervell assimila nous coneixements quan és capaç de comprendre i que el procés d’aprenentatge es dona quan aquest és contextualitzat i significatiu per a l’alumnat.

L’aprenentatge experiencial és una metodologia d’ensenyament actiu, on l’alumne és el centre i pren consciència del seu propi procés de formació. Per això, fer classes més experiencials proporciona a l’alumnat l’oportunitat de tenir un paper actiu en el seu aprenentatge, experimentar i viure situacions pràctiques concretes relacionades amb el tema que està descobrint.

La nostra experiència amb el programa educatiu SHERPA, ens diu que alguns dels beneficis d’aquest tipus de classes són:

  1. Millora la comprensió, ja que l’alumnat experimenta els conceptes de primera mà i comprèn amb més facilitat els temes que es treballen.
  2. Promou el desenvolupament de competències transversals, molt necessàries en la vida real i professional com la resolució de problemes, el pensament analític, les habilitats comunicatives, la competència digital o la gestió del coneixement.
  3. Motiva als estudiants a experimentar amb un concepte de diferents maneres.
  4. Millora la col·laboració i el treball en grup dins de l’aula.

Per on podem començar?

Dissenyar escenaris d’aprenentatge en un primer moment pot generar cert respecte al professorat, però ara bé, el ventall de possibilitats és infinit!

Són moltes les opcions que té l’equip docent per a convertir les classes en experiències d’ensenyament i generar situacions que impliquin l’alumnat en una formació activa i significativa. Algunes idees per començar poden ser:

  • Fer servir metodologies actives d’aprenentatge (ABP, ABR, ApS, Flipped classroom, Gamificació, Design thinking, Estudi de casos, etc.) ja que promouen un aprenentatge actiu on l’alumnat treballa en grup per resoldre problemes i crear solucions a qüestions reals.
  • Utilitzar diferents materials i proporcionar a l’alumnat equipament com ara maquetes o models perquè pugui experimentar els conceptes de manera tangible.
  • Emprar eines digitals i equipament tecnològic, com ara ordinadors, simuladors, impressores 3D o robots, ja que poden ser molt útils per crear experiències pràctiques i concretes a l’aula.
  • Organitzar activitats, visites i sortides que permetin a l’alumnat acostar-se a la realitat i alhora estiguin relacionades amb els objectius didàctics que persegueixes.

Així doncs, el repte inicial del professorat és dissenyar les situacions d’aprenentatge ideals i proporcionar les eines necessàries perquè l’alumnat investigui, experimenti, analitzi, interactuï, contrasti i extregui conclusions. Tanmateix, perquè les conclusions acabin esdevenint una resposta o solució exitosa a un repte o problema, i conseqüentment un aprenentatge, és imprescindible també l’acompanyament i feedback del docent durant tota l’activitat.

El programa educatiu SHERPA promou un aprenentatge significatiu, vivencial i experiencial. Vols saber com ho fem? Contacta’ns i el nostre equip d’assessors didàctics t’ho explicarà.

Equip make+learn

Entrada similar