L’educació STEAM i les soft skills: el binomi perfecte

|
Ets a Inici > Blog > L’educació STEAM i les soft skills: el binomi perfecte

Si bé en articles anteriors vam dedicar un espai per a parlar sobre com desenvolupar les soft skills amb metodologies actives o sobre la importància de la programació per al futur professional de l’alumnat, per exemple,  avui et volem parlar sobre el paper que tenen les disciplines i projectes STEAM en el desenvolupament d’aquestes competències, habilitats, actituds i aptituds.

Has sentit a parlar de les soft skills o “habilitats toves”?

Te’n parlem!

Què són les soft skills i els beneficis de treballar-les

Les soft skills, també conegudes en català com a habilitats toves, són aquelles que tenen a veure amb les aptituds socials, emocionals, resolutives i de comportament que permeten a les persones desenvolupar-se en qualsevol situació. Algunes habilitats tan importants com la comunicació, el treball en equip, la capacitat resolutiva o el lideratge, formen part d’aquestes soft skills i són igual o més importants que les habilitats tècniques o hard skills.

De la mateixa manera que cada professional en el seu camp d’especialització aprèn amb anys de formació i acompliment laboral diferents habilitats tècniques, les soft skills s’aprenen en la vida diària i són les que aconsegueixen que les persones s’integrin i es desenvolupin exitosament en el món laboral.

Com potenciar les soft skills de manera pràctica a l’aula

Actualment, en l’àmbit educatiu s’ha incorporat el terme soft skills, provinent d’àmbits empresarials i de negoci, per referir-se a les competències personals, socials i emocionals que són desitjables que l’alumnat desenvolupi per integrar-se al món laboral exitosament en un futur. Ara bé, sabem quines són les habilitats més demandades a l’àmbit professional i com podem potenciar-les a l’aula?

Des dels centres educatius s’ha de preparar als estudiants per a desenvolupar-se en una societat canviant. És per això que desenvolupar aquestes habilitats a les quals ens estem referint en aquest article és fonamental perquè puguin respondre a les exigències i necessitats tant del món actual com futur.

Aquí, les metodologies actives juguen un paper essencial. Amb elles, l’alumnat duu a terme un aprenentatge pràctic, on és el veritable protagonista i alhora desenvolupa algunes de les habilitats toves o soft skills més importants pel seu futur personal i professional.

STEAM: L’aprenentatge interdisciplinari per a la vida real

Les habilitats toves són cada vegada més importants en el món laboral, ja que les organitzacions busquen persones que siguin capaces de treballar en equip, comunicar-se efectivament i adaptar-se als canvis i desafiaments.

En l’educació STEAM l’alumnat treballa per a ser capaç de trobar solucions a problemes reals a partir de la presa de decisions i la prèvia reflexió. Alhora que passa per un procés de plantejament d’hipòtesis i idees amb l’objectiu de trobar la solució a un problema determinat i realitzar els processos que siguin necessaris.

Així doncs, les disciplines STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) que integren diferents àmbits, fomenten així l’aprenentatge interdisciplinari i poden ajudar a l’alumnat a comprendre el món que els envolta de forma holística. Alhora, l’ajuden a desenvolupar i millorar habilitats com: 

  • La comunicació, ja que a partir de metodologies de treball on l’alumnat ha de treballar en equip, dialogar, debatre, posar-se d’acord, realitzar presentacions i/o comunicar, l’alumnat té l’oportunitat de practicar les seves habilitats de comunicació i aprendre a expressar les seves idees de manera clara i concisa.
  • La resolució de problemes, perquè l’alumnat ha de ser capaç d’identificar problemes, buscar solucions i aplicar el pensament crític per a avaluar diferents opcions.
  • La creativitat, doncs mitjançant d’activitats que impliquen més la “A” de STEAM, com el disseny gràfic, la música o les arts plàstiques, l’alumnat empra la seva imaginació i pensa de manera creativa per a resoldre un problema.
  • La flexibilitat i adaptabilitat, perquè en la resolució de problemes l’alumnat s’enfronta a situacions desconegudes i incertes a les quals ha d’adaptar-se i assumir reptes. 
  • I el treball en equip perquè generalment la metodologia i els projectes STEAM són en equip, i impliquen col·laboració per arribar a una solució. Això fomenta també la capacitat de compartir idees, prendre decisions en grup i resoldre conflictes.

En resum, l’Educació STEAM proporciona a l’alumnat una manera interdisciplinària i pràctica d’adquirir coneixement i alhora desenvolupar habilitats cada vegada més importants en el món laboral.

Descobreix com treballar les disciplines STEAM de forma transversal pot ajudar a l’alumnat a desenvolupar les habilitats toves o soft skills imprescindibles per al seu futur personal i professional. Si no saps ben bé com fer-ho, des de Make&Learn et podem assessorar. 

Apropa aquestes disciplines a l’aula amb el programa educatiu SHERPA de M&L!

 

Equip M&L

Entrada similar