Com integrar els recursos de robòtica de la dotació amb SHERPA

|
Ets a Inici > Blog > Com integrar els recursos de robòtica de la dotació amb SHERPA

Fa prop d’un any, des de make+learn, vam proporcionar a centres educatius i professorat assessorament especialitzat per a la selecció de material de la dotació de robòtica del Departament d’Educació, una iniciativa finançada amb fons Next Generation. En aquella ocasió, també vam parlar de SHERPA, el nostre programa educatiu modular ideal per aprofitar al màxim la dotació de robòtica.

A hores d’ara, el nou equipament de robòtica ja és una realitat a molts centres educatius i suposa un nou desafiament per al professorat: com integrar eficaçment aquests recursos a les aules?

Superant els desafiaments de la dotació de robòtica

L’arribada del nou equipament de robòtica a les escoles representa una oportunitat immensa per enriquir l’educació STEAM, però també introdueix diversos desafiaments significatius per al professorat. 

1. Integració curricular

Un dels majors reptes és la integració efectiva del nou material de robòtica dins dels plans d’estudi existents. Molts docents es troben amb la dificultat de com incorporar aquests recursos tecnològics de manera que complementin i potenciïn els objectius d’aprenentatge ja establerts i alhora responguin a l’enfocament competencial de la LOMLOE.

2. Formació específica del professorat

A més de les qüestions curriculars, hi ha un obstacle considerable en la formació del professorat per utilitzar efectivament el material de robòtica. Encara que alguns docents poden tenir una predisposició natural cap a la tecnologia, altres poden sentir-se menys còmodes i requerir una formació més intensiva. Malgrat que tot o quasi tot, es pot aprendre, sense el suport adequat, la formació pot ser percebuda com a massa complexa o consumidora de temps i fer que el professorat es mostri reticent a implementar el material nou a l’aula.

3. Desenvolupament de materials didàctics

Un tercer repte és el desenvolupament de continguts adaptats a aquests nous recursos. Crear activitats educatives que no només utilitzin la robòtica, sinó que també fomentin el desenvolupament competencial i afavoreixin l’aprenentatge, requereix temps, creativitat i recursos.

4. Motivació de l’alumnat

Encara que la robòtica pot ser inherentment atractiva per a alguns estudiants, motivar a tot l’alumnat a participar activament i aprendre efectivament pot ser un desafiament, especialment si els materials o les activitats no estan ben adaptats als seus interessos i nivell.

SHERPA: El teu aliat en l’educació STEAM

Per afrontar aquests desafiaments, el programa educatiu SHERPA, desenvolupat originalment per enriquir l’ensenyament de les disciplines STEAM, ha evolucionat durant l’últim any. Hem ampliat i adaptat alguns dels seus materials ja existents per respondre millor a les necessitats emergents de la dotació de robòtica.

Així, des de make+learn oferim als docents una gamma més àmplia de situacions d’aprenentatge dissenyades i adaptades a aquests recursos, que no només compleixen amb els requisits curriculars sinó que també ofereixen tot el necessari al professorat (cronogrames, guies docents, activitats, presentacions, instruments d’avaluació, etc.) i engresquen l’alumnat. Això permet al professorat concentrar-se en allò que és realment important: inspirar i educar, a la vegada que el seu grup es beneficia d’un aprenentatge més dinàmic i interactiu, perfectament preparat per formar-lo per un futur.

La metodologia modular i flexible del programa educatiu SHERPA permet ajustar l’aprenentatge a les necessitats específiques de cada grup. Les situacions d’aprenentatge del nostre programa educatiu estan curosament alineades amb els estàndards educatius i les directrius curriculars, assegurant que cada activitat contribueixi significativament al desenvolupament integral de l’estudiant. A més, les activitats estan dissenyades i preparades perquè el professorat les pugui implementar amb èxit, seguint el material didàctic proporcionat, independentment del seu nivell de partida.

A més, el suport continu que oferim des de l’equip de make+learn, assegura que els centres educatius i el professorat disposin de la guia i el suport necessari d’un SHERPA per implementar eficaçment les situacions d’aprenentatge a l’aula. Això permet a l’equip docent sentir-se més confiat i amb capacitat per explorar noves maneres d’ensenyar i nous recursos mentre que l’alumnat aprèn amb entusiasme en un món cada vegada més digital.

Si estàs preparat/a per integrar la robòtica de manera efectiva en les teves classes i inspirar l’alumnat amb projectes innovadors, el programa SHERPA t’ofereix les eines i el suport necessaris. Contacta amb nosaltres i descobreix com podem ajudar-te! 

Equip make+learn

Entrada similar