Crea les teves pròpies situacions d’aprenentatge a partir d’aquestes plantilles editables.

Situacions d’aprenentatge: que són i com preparar-les

| | | |
Ets a Inici > Blog > Situacions d’aprenentatge: que són i com preparar-les

Què és una situació d’aprenentatge?

L’entrada en vigència de la nova llei d’educació (LOMLOE) ha posat sobre taula una mirada diferent cap a la programació de la tasca docent. Les “situacions d’aprenentatge” ens fan reflexionar de forma profunda en allò que necessita l’alumnat per desenvolupar certes competències. Ens trobem, doncs, davant una proposta organitzada en reptes els quals impliquen de forma necessària el domini d’uns sabers bàsics per a la seva superació. En paraules senzilles, quan preparem una situació d’aprenentatge estem organitzant tots els elements indispensables per a l’adquisició de nous coneixements.

El decret d’educació fa molt èmfasi en el context. Ens demana que totes les situacions d’aprenentatge estiguin ben contextualitzades, però això què vol dir exactament? Algunes persones defensen que el context és una realitat tangible, una situació de la vida quotidiana, però, no és també real el món virtual? No ho és el món de la imaginació? El context ha de ser real pel nostre alumnat, proper al seu nivell de desenvolupament i respectuós amb la diversitat personal. És a dir, ha de ser prou ampli i flexible per donar cabuda a les experiències vitals de tothom.


Com preparem una situació d’aprenentatge? Per on comencem?

Un cop sabem en què consisteix una situació d'aprenentatge, cal començar a programar-la. Però per on comencem, per les competències o els sabers? Doncs ni per un ni per l’altre! Hem de començar per l’interès dels infants i joves. Aquesta tasca és més senzilla quan coneixem al grup, quan sabem què els hi crida la seva atenció i desperta el seu interès.

Però pot ser que ens trobem en un punt que no sabem encara a quin grup hem d’acompanyar el curs vinent o tenim la sensació que no coneixem prou al nostre alumnat. Com podem llavors començar a preparar les nostres situacions d’aprenentatge? Partint del que a un mateix/a li interessa! Perquè allò que ens interessa i ens apassiona serà molt més fàcil de compartir que allò que ens queda més llunyà.

Cal que dediquem un moment a pensar: Quin tema, encara que sigui quelcom molt concret, m'interessa força? Com el puc apropar a l’alumnat? Respon a un fenomen? Parteix d’un fet que ha generat polèmica? Es tracta d’una manifestació artística? El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha preparat una infografia que ens pot resultar útil quan pensem d’on poden originar-se les situacions d’aprenentatge:

situacions.aprenentatge-1024x728
Font: Departament d’Educació

Aprenentatge basat en Reptes

Tal com comentàvem a l’inici del blog, les situacions d’aprenentatge són propostes organitzades en format repte. Un cop hem decidit la temàtica o el context que volem treballar a la situació d’aprenentatge, hem de pensar en la resolució d’un repte o d’una problemàtica real concreta.

Per il·lustrar el què volem dir us presentem 3 situacions d’aprenentatge desenvolupades per Make&Learn, que podeu trobar dins del programa educatiu SHERPA:

  • Per alumnat de cicle superior de primària, encarregats aquest curs de cuidar l'hort escolar, hem pensat en una proposta de creació d'un sistema de reg automàtic per estalviar aigua. Aquesta tasca requerirà d’un anàlisi de les condicions del medi, on l'alumnat aprendrà a recollir i interpretar les dades necessàries de llum, temperatura i humitat amb diferents sensors controlats per la placa micro:bit.

  • Per l'alumnat de 2n d'ESO proposem la creació d'un plànol tàctil de l'institut per donar suport a una nova companya invident que ha arribat aquest curs al centre. Per fer-ho, hauran d'aprendre a utilitzar l'eina de disseny Tinkercad per fabricar peces amb una impressora 3D i una màquina de tall làser. A una de les primeres activitats hauran d’escriure dades en braille. Continuaran dissenyant un tres en ratlla amb diferents formes geomètriques i finalment crearan el plànol de l'institut amb relleu perquè aquesta companya pugui tenir-lo de referència.

  • Per l’alumnat de 3r d’ESO hem preparat un repte que els ajudarà a entendre les lleis de Newton: la creació d’un coet amb paracaigudes propulsat per aigua. Aquest projecte requereix: construir un coet amb diferents materials tenint en compte conceptes d’aerodinàmica, programar la comunicació ràdio entre dues plaques micro:bit, entendre el funcionament dels sensors integrats, utilitzar aplicacions digitals per recolectar dades, analitzar-les i extreu conclusions, etc. Tot emmarcat en un projecte interdisciplinari entre les matèries de Tecnologia i Digitalització, Física i Química, Matemàtiques i Educació Plàstica, Visual i Audiovisual.

Aquesta idea de repte ha de guiar la preparació de tota la situació començant pel títol que ha de ser una invitació a l’acció i ens ha de donar pistes sobre el tema principal del repte. Seguint l’exemple de les situacions d’aprenentatge mencionades anteriorment, els títols podrien ser:

Arribats a aquest punt haurem de contextualitzar la nostra proposta, és a dir, descriure les circumstàncies que expliquen l’esdeveniment/fenomen que han originat la SA.


La programació de la SA: relacionant la proposta amb el currículum

Amb el repte en ment serà moment de tornar al decret i recollir les competències específiques de l'Àrea (primària) o Matèria (ESO) que estem treballant. En seleccionar les competències hem de pensar en quines són les habilitats i destreses que necessiten els i les estudiants per resoldre el repte amb èxit. A més, haurem de descriure com tractarem les competències transversals. Des de Make&Learn, per exemple, donem molta importància a la Competència personal, social i d’aprendre a aprendre. Les nostres propostes exigeixen una implicació activa i autònoma de l’alumnat, a més oferim diversos recursos i estratègies d’autoregulació de l’aprenentatge, per exemple: rúbriques i dianes d’autoavaluació.

Continuant amb l’elaboració de la situació d’aprenentatge, seleccionem els sabers de l’etapa que són necessaris per aconseguir completar el repte. El Decret d’Educació ens demana concreció en la programació dels sabers considerant el context proper de l’alumnat. Si bé és cert que podem copiar els sabers establerts al currículum, la concreció de les competències clau i sabers simplificarà la tasca d’avaluació posterior, ja que ens permet conèixer de forma exacta què és el que necessitem avaluar i com ho farem. El següent pas serà crear els objectius d’aprenentatge i els indicadors d’avaluació.

Estructura d’una Situació d’Aprenentatge desenvolupada per Make&Learn

Plantilles per a programar Situacions d'Aprenentatge

L’objectiu de Make&Learn és donar suport a centres educatius i professorat en la millora i actualització constant de les seves classes vinculades a l’àmbit STEAM. És per això que el nostre equip treballa en la creació i millora constant de situacions d’aprenentatge de qualitat que docents de diferents etapes educatives poden implementar d'acord amb les directrius del nou currículum.

Fruit del nostre compromís amb la comunitat educativa, des de Make&Learn us hem preparat plantilles editables amb certes indicacions i recomanacions que us seran útils per a programar les vostres pròpies situacions d’aprenentatge per primària, ESO i batxillerat. Per aconseguir-les, només cal que ompliu el formulari del final d’aquest article i us les enviarem al vostre correu.

No dubteu en demanar-nos consell sobre la creació de situacions d’aprenentatge o informació sobre el nostre catàleg de més de 50 SAs. Forma part del nostre dia a dia acompanyar a centres educatius per garantir l'èxit de les nostres propostes.

Ens agradaria molt saber quina és la vostra passió i quins temes estan inspirant les vostres situacions d’aprenentatge. Ens llegim als comentaris, esperem que les plantilles us siguin útils!

Equip M&L

Omple el següent formulari i t'enviarem les plantilles editables per fer les teves SA:

Entrada similar