La proposta didàctica SHERPA és una aliança entre el centre educatiu i l'equip Make&Learn per assegurar un alumnat competent en la matèria de tecnologia.

Acompanyament i formació

contínua a docents

Acompanyament Formació Contínua Educació STEAM

Material didàctic digital

per l'àmbit tecnològic a l'ESO

Material educatiu matèria tecnologia

Recursos i equipament

de caràcter maker

Recursos Equipament Maker ABP

Compromesos amb la comunitat educativa

SHERPA fomenta un aprenentatge

Significatiu

Reptes i projectes vivencials propers a l'alumnat.

Actiu

Estratègies i metodologies que motiven i donen protagonisme a l'alumnat.

Cooperatiu

Projectes en grups heterogenis basats en estructures de treball cooperatiu.

Inclusiu

Activitats flexibles que atenen i s'adapten als ritmes d'aprenentatge.

Fem-ho fàcil

Per la comoditat i la tranquil·litat del centre i les famílies es proposa un pagament flexible i per quotes.